Uutisia

Ampumaratauutisia

Riistanhoitoyhdistyksen ampumaratatoimikunta kokoontui 2.5. 2018 käsittelemään Laikon ampumaradan toimintaan liittyviä asioita. Uuden ympäristöluvan edellyttämät pohjaveden suojaus- ja tarkkailutoimenpiteet aloitetaan kesän aikana. Lisäksi päätettiin ampumakokeiden järjestämisvastuista sekä riistanhoitoyhdistyksen ampumamestaruuskilpailun järjestelyistä. Ampumakokeiden järjestämisvastuut löytyvät ampumarataosiosta. Lisäksi päätettiin, että ampumaradan luotiampumaradat suljetaan 1.10.alkaen suojaustoimenpiteiden johdosta. Kyseisten ratojen käyttöönotosta ilmoitetaan myöhemmin.