Hirvi

Hirvilupien jako

Hirvilupien jako jahdin alussa.
Yhteislupasopimuksen mukainen tarkastelu käydään marraskuun puolessa välissä, jonka jälkeen päätetään loppujen lupien käytöstä.

Yhteislupaseurueet pitivät palaveri 15.11 jossa todettiin yhteilupasopimuksen mukaisen minimitason täyttyneen (72 hirveä) ja pankin voitavan avata. Uusi jako loppuluvista tehtiin hehtaariperusteisesti. Jaossa olevat luvat on päivitetty hirvijahdin seuranta taulukkoon.

Taulukko pdf muodossa.