Näillä sivuilla on tiedot yhdistyksen suurriista virka-apu henkilöistä ja lomakkeet tapahtumien raportoimiseksi, sekä riistanhoitoyhdistyksen ja alueen metsästysseurojen ja seurueiden välillä laadittu SRVA-sopimus

Rhy:n ja alueen seurojen välinen SRVA-sopimus