Riistanhoitoyhdistyksen toiminta

Riistanhoitoyhdistys on metsästäjäorganisaation paikallistason yksikkö, jonka toimialue on yleensä yhden tai kahden kunnan alue. Riistanhoitoyhdistyksen toiminta rahoitetaan pääasiassa metsästäjiltä kertättävillä riistanhoitomaksuvaroilla. Riistanhoitoyhdistyksen käytännön toimintaa hoitaa toiminnanohjaaja yleensä oman toimensa ohella.

Tehtävät


Riistanhoitoyhdistyksen lakisääteiset tehtävät ovat:
-Suorittaa metsästystä ja riistanhoitoa koskevaa koulutusta ja neuvontaa
-Edistää riistanhoitoa
-Suorittaa metsästyksen valvontaa
-suorittaa muut sille säädetyt maa- ja metsätalousministeriön tai riistanhoitopiirin määräämät tehtävät

-Riistanhoitoyhdistykset järjestävät ampumakokeita ja metsästäjätutkintoja sekä niihin liittyvää koulutusta
-Järjestävät metsästyksen vartioinnin alueellaan
-Antavat lausuntoja pyybtilupahakemuksiin
-Valvovat alueensa suurpetoyhdyshenkilöiden toimintaa ja petohavainnointia
-Koordinoivat riistaeläinkolariyhteistyötä poliisin ja metsstysseurojen kanssa

Jäsenyys


Riistanhoitoyhdistyksen jäseniä ovat kaikki kuluvana metstysvuonna riistanhoitomaksun maksaneet henkilöt. Riistanhoitomaksun maksanut metsästäjä voi olla sen riistanhoitoyhdistyksen jäsen, jonka toiminta-alueella hänellä on kotipaikka tai jonka alueella hänellä on metsätysoikeus tai vähintään vuodeksi kirjallinen lupa harjoittaa metsästystä. Samanaikaisesti henkilö voi kuulua vain yhteen riistanhoitoyhdistykseen.