Vuoden Erämies säännöt

Vuoden koira säännöt

Hirvi kiertopalkinnon säännöt

Luodikko kiertopalkinnon säännöt

Haulikko kiertopalkinnon säännöt

 Ampumakilpailun joukkuekiertopalkintojen säännöt

Hirvenhiihdon kiertopalkinnon säännöt

 

 


Vuoden tuomarin valitsee riistanhoitoyhdistyksen hallitus vuoden viimeisessä kokouksessa tehdyistä esityksistä. Esitykset tulee toimittaa rhy:n toiminnanohjaajalle hyvissä ajoin ennen vuosittain järjestettäviä erätulia, joissa vuoden valinnat julkaistaa.