Uutisia

Ampumakokeet käynnistyneet muutoksen tuulissa

Vuoden 2019 ampumakokeiden kirjaaminen siirtyi paperisista pöytäkirjoista sähköiseen Oma Riista- järjestelmään. Jatkossa ampumakokeen tiedot ovat jokaisella tämän vuoden kokeista alkaen nähtävissä esim. mobiiilipäätelaitteelta Oma Riista järjestelmästä. Rautjärven riistanhoitoyhdistys toivookin, että mahdollisimman moni suorittaisi tänä vuonna ampumakokeen ja saisi samalla sähköisen ampumakoetodistuksen. Yhdistyksemme historian ensimmäinen jousiampumakoe järjestettiin 11.8. 2019 Laikon ampumaradalla.

Laikon ampumaradan ensimmäinen jousikoesuoritus

Ampumakokeet ja metsästäjätutkinnot 2019

Riistanhoitoyhdistys järjestää ampumakokeita v. 2019 seuraavasti: Laikon ampumaradalla sunnuntaisin 28.7.-29.9.  klo 13-15. Korjon ampumaradalla Simpeleellä 4.8. ja 11.8. klo 15-17. Lisäksi jousiampumakoe Laikossa 11.8. ja 25.8. klo 15-16. Tässä ilmoitetut kellonajat ovat ilmoittautumisaikoja. Metsästätutkinnot järjestetään 14.8. ja 28.8. klo 18.00 Simpeleen opistolla. ( ent. Kivijärven koulu ). Metsästäjäkurssiin valmentava kurssi järjestetään Simpeleen opistolla  vko 31-32 välisenä aikana. Kurssipäivät:30.7. , 1.8. , 6.8. ja 8.8. .Lisätietoja Riista.fi sivustolta tai toiminnanohjaajalta puh. 044-3369375.

Vuosikokous 11.2. 2019

Riistanhoitoyhdistyksen vuosikokous pidetään Simpeleellä kunnan virastotalon valtuustosalissa 11.2. 2019 klo 18.00. Jäsenyyksien ja valtakirjojen  tarkastus alkaa klo 17.30. Tervetuloa.

 

Ampumaratauutisia 2019

Ampumaratatoimikunta kokoontui päättämään kesän ampumatoimintaan sekä ampumaradan kunnostustöihin liittyviä asioita 10.4. 2019. Uuden ympäristöluvan edellyttämien suojaustoimien johdosta hirvirata on poissa käytöstä toistaiseksi. Käyttöön otosta ilmoitetaan erikseen. Lisäksi päätettiin kiekkokorttien uudet hinnat sekä ampumakokeiden järjestelyvastuut. Kiekkokorttien hinnat ovat 30 €, 60 € sekä 120 €. Ampumakokeiden järjestämisvastuut löytyvät näiden sivujen ampumarataosiosta.

Hirvirata pois käytöstä toistaiseksi

Laikon ampumaradan hirvirata on poistettu toistaiseksi käytöstä radan maaperän suojaustoimenpiteiden johdosta. Käyttökielto koskee kaikkea ruutiaseilla tapahtuvaa ammuntaa hirviradalla. Radan avaamisesta käyttöön ensi kesänä ilmoitetaan erikseen.