Yhdistys

Rautjärven riistanhoitoyhdistys on perustettu 1963 silloisten Rautjärven ja Simpeleen kuntien alueelle. Yhdistyksen alue on nykyisen Rautjärven kunnan alue, pinta-alaltaan 35 420 ha ja jäseniä yhdisyksessä oli vuoden 2013 lopussa 502. Yhdistyksen alueen seuroilla on metsästysalueita myös Ruokolahden ja Parikkalan kunnan alueilla.

Riistanhoitoyhdistyksellä on ampumarata Laikossa, jossa se järjestää ampumakoeita ja harjoitusammuntoja. Yhdistyksen alueella on myös Simpeleen metsästys- ja ampumaseuralla ampumarata, jossa järjestetään myös ampumakokeita.

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana toimii Pentti Hienonen ja toiminnanohjaajana Veikko Kovanen. Yhdistyksen hallitus kokoontuu tavallisesti 5 - 8 kertaa vuodessa, vuoden loppupuolella päättämään vuoden valinnoista. Vuosittain valitaan yhdistykseen Vuoden Erämies, vuoden koira ja vuoden tuomari, näistä ohjeita kilpailut sivuilla. Vuoden valinnat julkaistaan vuosittain järjestettävillä Erätulilla, jotka vuonna 2008 järjestettiin ensimmäistä kertaa seurojen yhteistyönä Laikon ampumaradalla.

Tämä kategoria ei sisällä artikkeleita. Mikäli alakategorioita näkyy tällä sivulle, ne voivat sisältää artikkeleita.